Twój pomysł, europejskie pieniądze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.4 Schemat A

Nazwa beneficjenta: Del-art Anna i Mieczysław Ochnik sp. jawna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku firmy  Del-art Anna i Mieczysław Ochnik sp. jawna w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej

ue

skin79
holika-holika-logo
coony
kolastyna
logo_-ecodent
evree
bell_logo
soraya
mirac
organic
mincer
logo_banka
dorco